CONSTITUTIVE ACTIVATION OF STAT1 AND STAT3 PROTEINS WITHOUT INTERFERON INDUCIBILITY: RELEVANCE TO THERAPY IN IGVH-UNMUTATED CLL PATIENTS

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 26. Chronic lymphocytic leukemia and related disorders - biology

Číslo abstraktu: 1110

Autoři: Mgr. Jitka Chumchalová, Ph.D.; MUDr. Jana Navrátilová; Dana Klimešová; Mgr. Hana Skuhrová Francová; Ing. Viera Kuhrová; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007