CONTRIBUTION OF GALACTOMANNAN DETECTION FOR EARLY DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN DIFFERENT GROUPS OF HEMATOONCOLOGICAL PATIENTS

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 37. Infectious diseases, supportive care

Číslo abstraktu: 0208

Autoři: Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; Mgr. Iva Kocmanová; MUDr. Barbora Weinbergerová; doc. Martina Lengerová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 8. 6. 2007