Contribution of hemapheresis to the improvement of microcirculatory disorders

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P59/1166

Autoři: Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.; MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008