Current management of chemotherapy-induced anemia with darbepoetin alfa: The APRIORI study.

Konference: 2011 47th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Patient and Survivor Care - Supportive Care

Číslo abstraktu: e19723

Autoři: N Bittner; MUDr. Andrea Cipková; MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.; E. Wojciechowska-Lampka; M. Balazs; Janja Ocvirk

Plný text abstraktu(odkaz vede na stránky ASCO)

Abstrakt byl publikován rovněž v Supplementu časopisu

J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr e19723)

Datum přednesení příspěvku: 3. 6. 2011