Cushingův syndrom jako paraneoplastický projev

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_25

Autoři: MUDr. Irena Vašutová

V ČR je bronchogenní karcinom (BRCA) na 1. místě mezi zhoubnými nádory u mužů, paraneoplastické projevy u BRCA jsou velice časté, Cushingův syndrom provází BRCA až ve 22 % případů. V diagnostice Cushingova sy se používá stanovení hladiny volného kortizolu v moči a hladiny ACTH v séru, silnější a slabší dexamethasonový test. V kazuistice je prezentován 46letý muž s malobuněčným bronchogenním karcinomem v extenzivním stádiu, u kterého byl diagnostikován paraneoplastický Cushingův sy. K léčbě základního onemocnění byla použita chemoterapie a k léčebnému ovlivnění výrazné hypokalemie byla podávána parenterální substituce KCl a spironolakton v relativně vysokých dávkách s neuspokojivým efektem. Pacient po 2. sérii systémové chemoterapie zemřel za příznaků septického šoku při febrilní neutropenii vzniklé jako nežádoucí účinek podané chemoterapie.

Závěr: kazuistika chce ukázat, že přítomnost intenzivně vyjádřeného paraneoplastického příznaku je špatným prognostickým faktorem.

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006