Cytogenetic correlation with efficacy on alemtuzumab (CAM) vs chlorambucil (CHLO) as front-line therapy for patients with progressive B-cell chronic lymphocytic leukemia (BCLL).

Konference: 2006 42nd ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Leukemia, Myelodysplasia and Transplantation

Číslo abstraktu: 6601

Autoři: Anna Dmoszynska; Raouf Fetni; Ying Wang; M. Belkaci; Cynthia Sirard; Mark Goldberg; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; MD Tadeusz Robak, PhD.; Aleksander Skotnicki; Peter Hillmen, M.B. ChB, Ph.D.

Ústní prezentace a abstrakt ve sborníku

Abstrakt byl publikován v Supplementu časopisu
Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 24, No. 18S (June 20 Supplement), 2006.

Datum přednesení příspěvku: 6. 2. 2006