CYTOKINETIC STUDIES IN MULTIPLE MYELOMA: PROLIFERATION AND APOPTOSIS IN EARLY RESPONDERS

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 28. Myeloma and other monoclonal gammopathies - biology

Číslo abstraktu: 1266

Autoři: MUDr. Jiří Minařík, Ph.D. ; Prof.MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.; RNDr. Marta Ordeltová; Doc.MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.; MUDr. Markéta Zemanová, Ph.D.; MUDr. Dagmar Jackuliaková; MUDr. Tomáš Pika

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007