Dasatinib Promotes BIM Dependent Apoptosis Via MEK/ERK without Need for Permanent BCR-ABL Inhibition

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic Myeloid Leukemia

Číslo abstraktu: 4472

Autoři: Mgr. Pavel Šimara, Ph.D.; Mgr. Stanislav Stejskal; Martina Peterkova; RNDr. Irena Koutná, Ph.D.; Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010