Detection of BCR-ABL Mutation by High Resolution Melting Analysis Is Affected by the Sequence Content, Position and Type of Nucleotide Change and DNA Dye Together with Salt Composition of PCR Mixes

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Leukemias

Číslo abstraktu: 1565

Autoři: Mgr. Sylvie Nádvorniková; Mgr. Václava Polívková (Zmeková); Gouse M Shaik; Petr Draber; RNDr. Jana Moravcová, CSc.; Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009