DETECTION OF EBV DNA IN PATIENTS WITH HODGKIN LYMPHOMA IN THE CZECH REPUBLIC: FREQUENCY, QUANTITY IN PLASMA, WHOLE BLOOD AND LYMPH NODE

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1644

Autoři: MUDr. Petr Hubáček; MUDr. Martin Špaček; MUDr. Kateřina Kamarádová; Mgr. Miroslav Zajac; as.MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.; doc. MUDr. Hubert Mottl, CSc.; MUDr. Jana Marková; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009