DETECTION OF STRUCTURAL ABERRATIONS OF CHROMOSOME 7 IN MYELOID MALIGNANCIES USING COMBINATION OF MOLECULAR CYTOGENETIC TECHNIQUES

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 15. Cytogenetics / Molecular cytogenetics

Číslo abstraktu: 0594

Autoři: RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; Jela Melicherčíková; Mgr. Libuše Babická; MUDr. Magda Šišková, CSc.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006