Diagnostická endoskopie

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Epidemiologie a diagnostika

Číslo abstraktu: 05

Autoři: MUDr. Pavel Pavlíček

   Při vyšetřování v otorhinolaryngologii se pohybujeme v malých prostorech, často hluboko uložených v oblasti ucha, nosu, nosohltanu, hltanu, hrtanu, bronchiálního stromu a jícnu. Podrobné vyšetření těchto orgánů nám umožňuje endoskopie.

   Dle použitých principů můžeme endoskopy rozdělit do tří skupin: 1. endoskopická zrcátka, 2. rigidní
endoskopy, 3. flexibilní endoskopy - tzv. fibroskopy. Endoskopická zrcátka mají různou konstrukci: zrcátko pro zadní rhinoskopii, nepřímou laryngoskopii, ušní spekulum, nosní zrcátko. Rigidní endoskopy jsou kovové tubusy s optickým systémem klasických čoček s proximálním nebo distálním osvětlením. Na proximálním konci endoskopu je umístěn okulár, do kterého přímo hledíme, nebo je zde připojen snímací prvek (CCD čip) a nález sledujeme na monitoru. Flexibilní endoskopy jsou ohebné optické sondy, které přenášejí obraz z nepřístupných míst prostřednictví svazku optických vláken. Fibroskopy mohou být vybaveny pracovním kanálem k odběru biopsie. Videoendoskopy mají na distálním konci snímací video čip CCD a z hlediska kvality poskytovaného obrazu představují to nejlepší.

   Při vyšetřeních dále užíváme operační mikroskop v oblasti ucha, nosu a hrtanu. Všechna moderní
zařízení lze napojit na záznamové zařízení od fotoaparátu, přes videokameru až po digitalizační jednotku s možností zpracování dat na počítači. Obrazová dokumentace je důležitá pro sledování vývoje onemocnění. Prezentovány byly ukázky vyšetření jednotlivých orgánů v ORL.

   Současně byly předvedeny nové metody jako je konfokální endomikroskopie, NBI (Narow Band
Imaging), AFI (Auto Fluorescence Imaging), zlepšující diagnostiku nádorových onemocnění a umožňující přesnější určení hranic onemocnění. Pomocí tohoto přístrojového vybavení se dají odlišit maligní a nemaligní léze in vivo a zachytit časná stadia onemocnění, která při vyšetřením klasickým bílým světlem mohou uniknout.

Literatura:

  1. Gallagher TQ, Hartnick CJ. Direct laryngoscopy and rigid bronchoscopy.Adv Otorhinolarygol. 2012;73:19-25.Epub 2012 Mar 29. Review. PubMed PMID:22472223
  2. Schmidt H, Stache N, Keller A, Hormann K. Tracheobronchoscopy and esophagoscopy in current ear-nose-throat practice: an updata.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Feb; 267(2): 311-6.Epub 2009 May 26. PubMed PMID:19466612
  3. Pogorzelski B, Hanekamp U, Goetz M, Kiesslich R, Gosepath J. Sytematic intraoperative application of confocal endomicroscopy for early detection and resection of squamous cell carcinoma of the head and neck: a preliminary report. Arch Otolaryngolog Head and Neck Surg. 2012 Apr; 138 (4): 404-11. PubMed PMID 22508625
  4. Fielding D, Agnew J, Wright D, Hodge R. Autofluorescence improves pretreatment muccosal assessment in head and neck cancer patiens. Otolaryngol Head Neck Surg.2010 Mar;142 (3 suppl 1):S20-6 PubMed PMID: 20176276
  5. Yonker LM, Fracchia MS. Flexible bronchoscopy. Adv otorhinolaryngol.2012;73:12-8 Epub 2012 Mar 29. Review. PubMed PMID:22472222

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012