Diagnostika tumorů mozku - zobrazovací metody

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 005

Autoři: MUDr. Jiří Kubále

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005