Diamondova-Blackfanova anémie ve světle nových poznatků

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Anémie

Číslo abstraktu: 1350

Autoři: doc.MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; RNDr. Radek Čmejla, Ph.D.; RNDr. Jana Čmejlová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008