DIVERSE ASPARAGINE SYNTHETASE EXPRESSION IN LYMPHOID BLASTS IS NOT RELEVANT TO THE SENSITIVITY TO L-ASPARAGINASE

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 01. Acute Lymphoblastic Leukemia - Biology

Číslo abstraktu: 0021

Autoři: Mgr. Ivana Heřmanová; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; Mgr. Júlia Starková, Ph.D.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0021

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2010