DMT1-Mutant Erythrocytes Have Shortened Life Span, Accelerated Glycolysis and Increased Oxidative Stress

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 102. Regulation of Iron Metabolism: Poster I

Číslo abstraktu: 957

Autoři: Mgr. Zuzana Židová; Bc. Pavla Pospíšilová; Mgr. Renata Mojzíková (Solná), Ph.D.; Mgr. Katarína Kapraľová; MvDr. Dalibor Doležal; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.; Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2013