DNA Damage Response Is a Barrier in the Mixed Lineage Leukemia Development

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Disordered Gene Expression

Číslo abstraktu: 2399

Autoři: Mgr. Sylvia Takáčová, Ph.D.; Jiri Zavadil, Ph.D.; Prof. MUDr. Jiří Bártek, Ph.D.; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009