DNMT3A MUTATIONS IN INTERMEDIATE-RISK ACUTE MYELOID LEUKEMIA

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Acute myeloid leukemia - Biology 1

Číslo abstraktu: 0035

Autoři: Ing. Jana Marková; Petra Michková; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2011