Doporučené postupy v léčbě invazivních mykóz

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 1326

Autoři: MUDr. Jan Haber, CSc.; Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008