Dozimetrické systémy a optimalizace v intersticiální brachyterapii

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Radioterapie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 005

Autoři: Mgr. Luboš Homola; doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD.; Ing. Stanislav Machala; Ing. Halina Richterová

Cílem brachyterapie je dodat pacientovi optimální léčbu tzn. dodat dostatečně velkou dávku s vhodnou dávkovou distribucí s maximálním šetřením okolních zdravých tkání a rizikových orgánů. K dosažení tohoto cíle, byly krátce po vzniku brachyterapie vyvinuty dozimetrické systémy, které byly založeny na klinické praxi. Cílem dozimetrických systémů bylo poskytnout seznam pravidel, jak nejlépe umístit zářiče, aby bylo dosaženo co možná nejlepší dávkové distribuce. Mezi nejznámější dozimetrické systémy používané v intersticiální brachyterapii patří Manchesterský dozimetrický systém a dozimetrický systém podle Quimbyové, používané pro radiové intersticiální aplikace a muláže. Později vznikl Pařížský dozimetrický systém, který byl vytvořen pro LDR intersticiální aplikace s novým typem zdroje - flexibilní iridiové drátky. Úpravou Pařížského dozimetrického systému pro afterloadingové HDR přístroje s možností krokového pohybu zdroje vznikl - Stepping source dozimetrický systém (SSDS). V současné době lze pomocí plánovacích systémů a afterloadingových HDR a PDR přístrojů s možností různých časů v různých pozicích zdroje provádět i optimalizaci dávky. Mezi standardní optimalizace dávky patří optimalizace na dávkové body a optimalizace na geometrii. S vývojem nových algoritmů a používáním 3D zobrazovacích technik v brachyterapii ( CT, MRI, 3D ultrazvuk), vznikají i nové možnosti objemové optimalizace dávky, mezi které patří na anatomii založené inverzní plánování a s ním spojené optimalizace – standardní inverzní optimalizace ( SIO-standard inverse optimization ), inverzní optimalizace s možností ladění parametrů ( TIO-tuned inverse optimization) a inverzní optimalizace s možností ladění parametrů následovaná grafickou optimalizací ( GOTIO ). Tyto optimalizace dokáží zlepšit dávkovou distribuci v objemových intersticiálních implantátech, avšak nemohou vykompenzovat špatnou geometrii implantátu. A tak nejdůležitějším parametrem pro konformní brachyterapii stále zůstává realizace správné a přesné geometrie implantátu.

Datum přednesení příspěvku: 16. 9. 2005