Edukace pacienta u CHOPN

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 2010_35

Autoři: Lída Šimáčková

Informovanost a edukace pacientů je stále aktuálním problémem ve zdravotnické praxi. Na informovanosti a edukaci se podílí lékař, v rámci svých kompetencí sestra. Potřebná je soustavná edukace nemocných o zásadách komplexního léčení. Při nedostatku informací a nedostatečné edukaci může dojít např. k různým psychickým reakcím ze strany pacienta, jako je strach, úzkost, nervozita, nepřiměřené chování apod. Edukaci můžeme významně ovlivnit postoje a chování nemocných, jako je např. změna životního stylu, omezení kuřáckých návyků, ovlivnění stravovacích zvyklostí apod. Základním předpokladem pro dobrý výsledek edukace je spolupracující pacient. Edukace je nedílnou součásti nefarmakologické léčby CHOPN.

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2010