Edukace = Prevence

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: P01

Autoři: L. Polášková; I. Šidlová; Dagmar Šnýdrová

Edukace pacientů ohrožených stomatitidou jako prevence této velmi nepříjemné a zároveň závažné vedlejší komplikace léčby pacientů s nádory v ORL oblasti.

Pro naše sdělení jsme si vybraly pacienty s nádory ORL oblasti, kteří jsou léčeni radioterapií i chemoterapií. Při chemoterapii dochází k poškození rychle se dělícího slizničního epitelu a pokud se u pacienta objeví leukopenie, je velká pravděpodobnost, že způsobí stomatitidu, která je velmi nepříjemná. Současně zánět sliznice dutiny ústní vzniká následkem ozařování, a to již od 7. dne od počátku léčby. Pacient má omezen jakýkoliv příjem ústy a výrazné bolesti při polykání. A protože hrozí kvůli této komplikaci přerušení nebo také předčasné ukončení protinádorové léčby, je na prvním místě EDUKACE pacienta jako PREVENCE těchto komplikací.

Pacient je k nám - na ambulanci oddělení radiační onkologie odeslán z indikační komise ORL, často krátce po operačním zákroku. Je mu zde představen ošetřující lékař, který jej vyšetří a seznámí s plánem protinádorové léčby. Terapie bývá dlouhá a náročná. Součástí léčby je i zavedení PEG, za hospitalizace na našem lůžkovém oddělení.

Poučení pacienta zahrnuje:

 1. zvláštní péče o dutinu ústní
  a) důsledné dodržování běžné hygieny dutiny ústní;
  b) seznámení pacienta s výplachy dut. ústní, jako včasnou prevenci vedlejších účinků léčby;
  c) jakoukoliv změnu hlásit ošetřujícímu personálu;
  d) ošetřující personál – stálé opakování edukace + kontroly pacientů;
  e) v případě onemocnění – užívání léků;
 2. péče o ozařovanou pokožku;
 3. péče o PEG.Po propuštění následuje léčba ambulantní, tzn. 5-ti denní ozařování, které trvá celkem 6 týdnů. Pacient je denně sledován radiologickými asistenty a obvykle 1x týdně lékařem radioterapeutem. Současně s ozařováním probíhá chemoterapie podle časového plánu. V den, který je určen pro aplikaci chemoterapie se pacient dostaví na chemostacionář ke kontrolním krevním odběrům. Teprve po kontrole výsledků je aplikována chemoterapie a může následovat časované ozáření. Neustále je kladen důraz na opakované poučení a kontroly pacienta. Z našich zkušeností vyplývá, že se pozitivní výsledky odvíjejí z existence oboustranné spolupráce. Bohužel, i při důsledném dodržování všech zásad ke stomatitidám někdy dochází.

Závěrem bychom chtěly poukázat na to, že zdárné ukončení léčby závisí zejména na dobré spolupráci, neustálém opakování edukace a povzbuzování do dalších náročných dní.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005