EFFICATIOUS BUT INSIDIOUS. A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FLUDARABINE-INDUCED MYELOTOXICITY USING LONG-TERM CULTURES –INITIATING CELLS IN 100 FOLLICULAR LYMPHOMA PATIENTS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Non-Hodgkin lymphoma - Clinical III

Číslo abstraktu: 0970

Autoři: MUDr. Zdeněk Kořístek; MVDr. Jaroslava Vinklárková; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; MUDr. Milan Navrátil; MUDr. Zdeněk Král, CSc.; MUDr. Ingrid Vášová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 6. 2009