Epidemiologie nádorů jícnu, žaludku a kolorekta

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Gastrointestinální nádory; Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 01

Autoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2011