Epidemiologie nádorů u starších osob

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 11

Autoři: MUDr. Stanislav Batko

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Definice a dělení starých osob:

Stáří u lidí coby statistický ukazatel je definováno věkem 65 let a více.
- 65-74 let: Mladší staří (angl. Younger-old)
- 75-84 let: staří (angl. Old)
- 85 a více: starší staří (angl. older-old)

SITUACE V ČR
  • 65-74 let: abs.poč. žen: 463818 (4,54%), abs.poč. mužů: 346552 (3,39%)
  • 75-84 let: abs.poč. žen:341030 (3,33%) , abs.poč. mužů:246491 (2,41%)
  • 85+ let: abs. počet žen: 66543 (0,65%), abs.poč. mužů: 23547 (0,23%)
  • Celkově: 14,55%
Umrtnost na novotvary v ČRUmrtnost na nádorová onemocnění zůstává v ČR přibližně stejná, celková umrtnost se snižuje, v korelaci se snižováním umrtnosti na nemoci oběhové soustavy.

Výskyt novotvarů u starších mužů (65 – 85+ let), ASR WorldIncidence nádorových onemocnění u starších mužů v jednotlivých subkategoriích.Incidence nádorů ve věkové kategorii 75-84 let, muži:Incidence nádorů ve věkové kategorii 85+ let, muži:Výskyt novotvarů u starších žen (65 – 85+ let), ASR WorldIncidence nádorů ve věkové kategorii 65-74 let, ženyIncidence nádorů ve věkové kategorii 74-85 let, ženyIncidence nádorů ve věkové kategorii 85+ let, ženySouhrnVývoj incidence nádorů u starších osob v intervalu 1983-1997

Incidence ASR W nádorú mimo nemelanomových kožních nádorů.Vývoj incidence nádorů u starších osob v intervalu 1983-1997

Incidence ASRW karcinomu žaludku má jako jediná ze výrazněji frekventovaných nádorů sestupný trend, což je ovšem stokrát omílaná věc.Vývoj incidence nádorů u starších osob v intervalu 1983-1997

Snad poněkud překvapivě vykazuje incidence karcinomu plic ASRW u mužů stacionární stav, u žen lze zaznamenat mírné zvyšování incidence.Vývoj incidence nádorů u starších osob v intervalu 1983-1997

Všechny další uvedené nádory vykazují vzestupnou tendenci v incidenci u obou pohlavíVývoj incidence nádorů u starších osob v intervalu 1983-1997

Všechny další uvedené nádory vykazují vzestupnou tendenci v incidenci u obou pohlavíVývoj incidence nádorů u starších osob v intervalu 1983-1997

Všechny další uvedené nádory vykazují vzestupnou tendenci v incidenci u obou pohlavíVývoj incidence nádorů u starších osob v intervalu 1983-1997

Všechny další uvedené nádory vykazují vzestupnou tendenci v incidenci u obou pohlavíVývoj incidence nádorů u starších osob v intervalu 1983-1997

Všechny další uvedené nádory vykazují vzestupnou tendenci v incidenci u obou pohlavíVývoj incidence nádorů u starších osob v intervalu 1983-1997

Všechny další uvedené nádory vykazují vzestupnou tendenci v incidenci u obou pohlavíVývoj incidence nádorů u starších osob v intervalu 1983-1997

Všechny další uvedené nádory vykazují vzestupnou tendenci v incidenci u obou pohlavíVývoj incidence nádorů u starších osob v intervalu 1983-1997

Všechny další uvedené nádory vykazují vzestupnou tendenci v incidenci u obou pohlaví

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005