Erythropoietin-Driven Signaling Complements the Survival Defect of DMT1-Mutant Erythroid Cells

Konference: 2011 53rd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 102. Regulation of Iron Metabolism: Poster II

Číslo abstraktu: 2104

Autoři: Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.; Mgr. Katarína Kapraľová; Mgr. Zuzana Židová; MvDr. Dalibor Doležal; doc.MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 11. 12. 2011