Eutanázie

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Ostatní

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S24

Autoři: O. Kovářová

Možná se smrti nebojíme, snad máme jen strach z umírání, z bolesti a osamění, které v posledních dnech života člověka často provází. Někdy se nabízí zdánlivě „vhodné a milosrdné řešení“ – euthanázie.

Co je to euthanázie. Základní pojmy: aktivní, pasivní euthanasie, dystanazie, asistovaná sebevražda, nevyžádaná, nedobrovolná euthanasie.

Jaká je historie euthanasie a jak se provádí. Argumenty ve prospěch euthanázie a její zápory, legalizace.

Na našem oddělení se s pacienty v terminálním stádiu setkáváme často. Víme, že byla veškerá možná kurativní léčba vyčerpána. Trpící člověk se ve své nemoci obrací na lékaře a sestry a dává jim svou důvěru. Naší důležitou povinností je tišit bolesti a úzkost nemocného člověka. Poskytujeme odpovídající paliativní léčbu a snažíme se zajistit nejlepší možnou kvalitu zbytku života, včetně doprovázení k důstojné smrti bez bolesti a jakéhokoliv utrpení.

Datum přednesení příspěvku: 2. 4. 2005