Exprese reverzní telomerázy (hTERT) u pacientů s B-CLL

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: CLL

Číslo abstraktu: 1267

Autoři: Mgr. Radek Plachý, Ph.D.; Jiří Pavlíček; Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.; RNDr. Martin Novák; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008