Expresní profil v patologickém klonu buněk polycythemia vera

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: CML

Číslo abstraktu: 1299

Autoři: Ing. Eva Ratajová (Otáhalová); RNDr. Hana Bruchová Votavová, Ph.D.; Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.; MD Josef T. Prchal

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008