Expression of activated forms of transcription factors ATF2, CREB and cMyc in rat colon transversum after whole body gamma-irradiation and its contribution to pathology of intestinal form of radiation disease and biodosimetry

Konference: 2007 14th ECCO - the European Cancer Conference - účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: P#347

Autoři: mjr. MUDr. Jaroslav Pejchal; J. Österreicher; Mgr. Zdena Vilasová, Ph.D.

Citation: European Journal of Cancer Supplements, Vol 5 No 4, Page 69
Plný text abstraktu

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2007