EXPRESSION OF WT-1, PRAME, RHAMM AND BAALC GENES IN PERIPHERAL BLOOD OF AML PATIENTS AT DIAGNOSIS

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 20. Acute lymphoblastic leukemia - biology

Číslo abstraktu: 0959

Autoři: Mgr. Jaroslav Polák; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.; Ing. Jana Marková; MUDr. Jacqueline Soukupová (Maaloufová); MUDr. Zuzana Volková; RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007