Expression Pattern of WT1 Isoforms in Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML), Myelodysplastic Syndrome (MDS) and Severe Aplastic Anemia (SAA)

Konference: 2011 53rd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 611. Leukemias - Biology, Cytogenetics and Molecular Markers in Diagnosis and Prognosis: Poster II

Číslo abstraktu: 2502

Autoři: Mgr. Karolina Škvárová Kramarzová, Ph.D.; MD Andre Willasch, PhD; Dr. Bernd Gruhn; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.; Ing. Jana Marková; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 11. 12. 2011