Fibrin Networks as a Scaffold for Endothelial Cells

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P24/1219

Autoři: Ing. Tomáš Riedel, Ph.D.; RNDr. Eduard Brynda, CSc.; Mgr. Elena Filová, Ph.D.; doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.; Prof.Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008