FIBRINOGEN MODIFICATION BY SHEAR STRESS ACTIVATED PLATELETS

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Biology of thrombosis

Číslo abstraktu: 0624

Autoři: Ing. Jiří Suttnar, CSc.; Mgr. Kristýna Pimková; Ing. Jana Štikarová; Prof.Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2011