FIBRINOGEN OSTRAVA I AND OSTRAVA II

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Vascular biology, bleeding disorders and transfusion medicine

Číslo abstraktu: 0380

Autoři: Ing. Roman Kotlín, Ph.D.; Ing. Alžběta Sobotková; Ing. Jiří Suttnar, CSc.; Ing. Tomáš Riedel, Ph.D.; MUDr. Bohumír Blažek; MUDr. Peter Salaj; Prof.Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008