FLT3 TYROSINE KINASE DOMAIN (TKD) MUTATIONS IN PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA (AML)

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1406

Autoři: MUDr. Jana Marková; Petra Michková; MUDr. Jacqueline Soukupová (Maaloufová); prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009