FLUDARABINE, CYCLOPHOSPHAMIDE AND RITUXIMAB (FCR) IN FIRST-LINE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL): RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CZECH CLL STUDY GROUP

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic lymphocytic leukemia and related disorders - Clinical II

Číslo abstraktu: 0927

Autoři: MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; MUDr. Daniel Lysák; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Jana Šálková, CSc.; MUDr. Martin Brejcha; MUDr. Věra Vozobulová; MUDr. Josef Karban, CSc.; MUDr. Monika Hrudková; MUDr. Eduard Cmunt, CSc.; MUDr. Peter Turcsanyi; MUDr. Alexandra Jungová; Mgr. Hana Krejčová; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 6. 2009