Genetic Polymorphism of Biotransforming Enzymes and Risk of Pancreatic Cancer

Konference: 2011 36th Congress ESMO a 16th Congress ECCO - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Proffered Papers - Poster

Číslo abstraktu: 6613

Autoři: Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.; RNDr. Pavel Souček, CSc.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2011