Heme Oxygenase 1 Plays a Role In The Pathophysiology Of β-Thalassemia

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Myeloproliferativní nemoci

Téma: 112. Thalassemia and Globin Gene Regulation: Poster III

Číslo abstraktu: 3449

Autoři: Daniel Garcia Santos, Ph.D.; Marc Mikhael, PhD; Stefano Rivella, Ph.D.; Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.; M.D. Prem Ponka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2013