Heterogenity of Myeloproliferative Disorders: Genetic Basis, Clonal Complexity, and Implications for Therapy

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Molecular Hematology (1st Symposium)

Číslo abstraktu: 1341

Autoři: Roland Jäger; Damla Olcaydu; Tiina Berg; MD Heinz Gisslinger; Robert Kralovics, PhD

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008