Histologická klasifikace nádorů hlavy a krku

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 12

Autoři: MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

- 90% H&N tumorů jsou spinocelulární karcinomy
- prognóza závisí především na stagingu, nikoli na histologickém typu
- což patrně vyplývá z toho, že všechny jsou spinocelulární

Histogenetická klasifikace

Epiteliální
Mesenchymální
Neuroektodermální
Lymfomy
Germinální tumory
Ostatní (např. odontogenní)

Epiteliální - benigní

Papilomy
- Schneideriánské
- dlaždicobuněčné
Adenomy
- salivary gland - like
- jiné (ceruminózní, papilární ...)

Papilomy - SchneideriánskéPapilomy - dlaždicovéAdenomy - salivary gland (like)Pleomorphic adenoma (mixed tumor)
Basal cell adenoma
Warthin‘s tumor (cystadenolymphoma papilliferum)
Onkocytoma
Myoepithelioma
Jiné: kanalikulární, sebaceózní, intraduktální papilomy, papilární cystadenomy...

Adenomy - salivary gland likeEpiteliální - maligní - z povrchového epitelu

Spinocelulární karcinom

Sinonasální karcinom
spinocelulární (rohovějící, verrukózní, basaloidní, adenoskvamózní, vřetenobuněčný)
cylindrocelulární
adenokarcinom (intestinální, non-intestinální,low-grade papilární)
nediferencovaný

Nasopharyngeální karcinom
keratinizující
nekeratinizující (diferencovaný, nediferencovaný = lymfoepiteliom)

Neuroendokrinní karcinom
dobře difer. = karcinoid
středně difer. = atypický karcinoid
nízce difer. = malobuněčný karcinom

Spinocelulární karcinomVerrucous carcinoma

Varianta spinoca s velmi dobrou prognózou
Definován
verukózním růstem
minimálním stupněm cytologické atypie
ostře ohraničeným růstem proti spodině (byť může infiltrovat hluboko)
Diagnózu VC z probatorní excize není možno podle uvedené definice stanovit, lze jen vyslovit suspekci.

Verrucous carcinomaSinonasální karcinomNasopharyngeální karcinomNeuroendokrinní karcinomEpiteliální - prekancerózy z povrchového epitelu

Dutina ústní, oropharynx, hypopharynx, larynx
Dysplázie dlaždicového epitelu
topografická variabilita normálního i dysplastického epitelu
nejsou striktní histologická kritéria
mírná, střední, těžká = (+/-) ca in situLimitace probatorních excizí

I jasný a velký spinocelulární karcinom může být na povrchu tvořen téměř normálním epitelem.
Zánětlivé změny napodobují dysplázii
Ve vzorku často jen epitel bez spodinového stromatu - nelze posoudit event. invazi.
„Crush“ artefakty mohou zcela znemožnit hodnocení (zvl. lymfomy a malobb. karcinomy).

Epiteliální - maligní - salivary gland like + salivary gland „true“

Low grade: acinic cell, polymorhous low-grade, basal cell, mucoepidermoid low and intermediate grade, epithelial-myoepithelial...
Intermediate grade: adenoid cystic, sebaceous, malignant myoepithelioma, lymphoepithelioma-like...
High grade: mucoepidermoid high grade, squamous, slivary duct, oncocytic, large cell undifferentiated, small cell...

Epiteliální - maligní - salivary gland

Mesenchymální - benigní

Fibrom
Haemangiom
Osteom
Chondrom
Leiomyom
Rhabdomyom
MyxomMesenchymální -low-grade, nejasné povahy, lokálně agresivní

Nasopharyngeální angiofibrom (testosteron-dependentní)
Chordom
Sinonasální haemangiopericytom (CAVE! odlišný od konvenčního haemangiopericytomu - nejsou nekrózy, atypie, atypické mitózy ani vysoká mitotická aktivita)
Solitární fibrózní tumor (analogický s pleurálním prototypem)
Fibromatóza (desmoid)
Obrovskobuněčný kostní tumor
Osteoblastom

Nasopharyngeální angiofibromChordomSinonasální haemangiopericytomMesenchymální - maligní

Fibrosarkom
Maligní fibrózní histiocytom (MFH)
Angiosarkom + Kaposiho sarkom
Liposarkom
Osteosarkom
Chondrosarkom
Leiomyosarkom
Rhabdomyosarkom
Synoviální sarkomOdontogenní tumoryNeuroektodermální - benigní/maligníLymfoproliferaceGerminální tumory

Teratomy
zralé
nezralé
Seminom/dysgerminom
Non-seminomové tumory
yolk sac tumor
chorionkarcinom
embryonální karcinom
Smíšené germinální tumory

Metastatické tumory

Histologické vyšetření může výrazně pomoci stanovit primum
spektrum cytokeratinů (CK 7 a 20),
tumor specifické markery
PSA prostata
Er, PgR mammární ca
AFP- yolc sac tumor, hepatocelulární karcinom
ttyreoglobulin - štítnice
TTF-1: štítnice a plicní nemalobuněčné karcinomy
HCG, PLAP - germinální tumory

Histologické vyšetření nemusí být vůbec přínosné
dediferencované karcinomy, zvl. karcinomy GIT

Diferenciální diagnostika malobuněčných tumorůV klasické histologii podobné až nerozpoznatelné
K diferenciální diagnóze nezbytné imunohistochemické (IHC) vyšetření větším počtem protilátek
Bez IHC je přesná diagnóza nejistá

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005