HLA inkompatibilní pupečníková krev jako alternativní zdroj kmenových buněk pro dětské pacienty indikované k HSCT

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Transplantace krvetvorných buněk

Číslo abstraktu: 1305

Autoři: Ing. Milena Vraná; RNDr. Marie Dobrovolná; prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; Ing. Libuše Kupková (1947-)

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008