Hodnocení kvality života pacientů s pokročilými ORL nádory léčených pooperační/definitivní chemoradioterapií

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 54

Autoři: MUDr. Miloslav Pála, Ph.D. MBA,; MUDr. Ondřej Pokorný; MUDr. Lenka Huráková

   V naší práci hodnotíme kvalitu života pacientů  s ORL nádory léčených konkomitantní CHT-RT na ÚRO v letech 2002-2008. Celkově jsme sledovali 35 pacientů  primárně odoperovaných (st. III, IV, příp. R+ resekce – bez vzdálených metastáz) a 25 pacientů  léčených definitivní chemoradioterapií (st.II-IV, bez vzdálených metastáz).

   K monitoraci jsme použili  dotazníky EORTC pro globální a specifické hodnocení kvality života (EORTC  QLQ-C30  verze  3.0  a  EORTC  QLQ-H&N35  verze  3.0)  a  vyhodnocovali  jsme  odpovědi  v obdobích před zahájením RT, bezprostředně po skončení a 6, 12, 24 a 36 měsíců po skončení RT. Kromě podrobného vyhodnocení frekvence a tíže  jednotlivých specifických příznaků jsme sledovali především skóre pro celkovou kvalitu života, funkce a tíži příznaků a celkové skóre příznaků.

   Kvalita života před zahájením léčby odoperovaných byla poměrně vysoká i přes to, že téměř třetina pacientů   podstoupila  před  radiochemoterapií  úplné odstranění  laryngu.  Celkové  průměrné   skóre  pro celkovou kvalitu života, funkce a tíži příznaků před zahájením radiochemoterapie bylo 60%, 82% a 16%; celkové  skóre  tíže  specifických  příznaků  před  zahájením  léčby  bylo  20%.  V průběhu   léčby  dochází k výraznému zhoršení ve všech parametrech kvality života. K původním hodnotám před zahájením léčby se stav vrací po 6 – 12 měsíců po jejím skončení (12 měsíců po léčbě – 63%, 80%, 17% a 26%).

   Podobná situace je u pacientů léčených definitivní CHT-RT, průměrné skóre před zahájením radiochemoterapie bylo 59%, 83% a 13%; celkové skóre tíže příznaků před zahájením léčby bylo 18%. I zde došlo v průběhu léčby k výraznému zhoršení všech parametrů s postupnou úpravou 6-12 měsíců po skončení (12 měsíců po léčbě 62%, 83%, 13% a 27%).

   Výsledky   vlivu   naší   léčby   na   kvalitu   života   i   její   zlepšení   6-12   měsíců   po   skončení chemoradioterapie jsou obdobné jako v publikovaných zahraničních studiích (např. prospektivní klinická studie Chaukar a kol).

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012