HOX Genes Expression Pattern Is Related to Phenotypical and Genotypical Subgroups but Not to Treatment Response in Pediatric ALL

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Disordered Gene Expression

Číslo abstraktu: 1288

Autoři: Mgr. Júlia Starková, Ph.D.; Blanka Vicenova; Roman Krejci; M.D. Harry A. Drabkin; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009