Hypofrakcionovaná stereotaktická radioterapie jaterních metastáz

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 34

Autoři: Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA; MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.; MUDr. Eva Skácelíková; Ing. Břetislav Otáhal; Ing. Lukáš Knybel; RNDr. Jiří Seget; MUDr. Petr Vávra

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011