IMMUNOLOGICAL AND PROTEOMIC ANALYSIS OF FRESH AND CULTURED ACUTE MYELOID LEUKEMIA CELLS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1384

Autoři: Doc.MUDr. Petr Stöckbauer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009