Immunomodulatory Effects of Novel Tyrosine Kinase Inhibitors

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Molecular Hematology (1st Symposium)

Číslo abstraktu: 1340

Autoři: MD Satu Mustjoki, PhD

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008