IMPORTANCE OF FLOWCYTOMETRIC ANALYSIS OF CEREBROSPINAL FLUID FOR DIAGNOSIS OF CNS LESION IN PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1690

Autoři: MUDr. Renata Urbanová

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009