Imunomodulace v managementu SIRS komplikujícího léčbu HCL

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P45/1255

Autoři: MUDr. David Starostka; MUDr. Libuše Novosadová; MUDr. Peter Mikula

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008