Incidence karcinomu štítné žlázy v ČR a ZPČ regionu

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 030

Autoři: MUDr. Bc. Milena Roušarová; Bc. Jana Roušarová; MUDr. Jana Ajmová; MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.

Karcinom štítné žlázy patří mezi vzácnější nádory. Jeho procentuelní zastoupení v celkovém počtu všech nádorů se pohybuje od 1 do 2,5 % ve sledovaném období od roků 1990-2002.

V roce 1990 bylo nahlášeno 291 nových nádorů štítné žlázy v naší republice, v přepočtu na 100 000 obyvatel je to 2,8. V roce 1995 bylo 411 nových nádorů, v přepočtu na 100 000 obyvatel je 4,0.
V roce 2002 bylo nahlášeno 529 nových nádorů, v přepočtu na 100 000 obyvatel je 5,2.

Podobný nárůst je v regionu, i systému absolutního počtu se incidence pozvolna zvyšuje.
V roce 1976 bylo nahlášeno 9 nových případů, ale v roce 1990 bylo 23 případů, v roce 1995 bylo 26, po 7 letech v roce 2002 bylo zaevidováno 39 nových karcinomů štítné žlázy.
Nejčastější je u žen v průměru v 75%.Věková struktura se v současné době posouvá výrazně pod hranici 60ti let oproti období roků 1970-1990.

Protože průběh onemocnění karcinomem štítné žlázy, prognóza a efekt léčby závisí na histologickém typu karcinomu. Ve sdělení uvádíme nejčastější primární karcinomy a jejich četnost v absolutních číslech.
Tabulky a grafy sledují incidenci zaměřenou na histologické typy: papilární karcinom s MKN O2 kódem 8052/3, který z pohledu klinického roste pomalu, ale často recidivuje.
Folikulární karcinom s kódem 8330/3 - 8331/3, je závažný metastázami do plic a kostí,také medulární karcinom kód 8511/3 a 8512/3,dále nediferencovaný karcinom kód 8020/3,ale také skupinu ostatních nádorů.
Ve štítné žláze se vyskytují často i sekundární nádory: z plic, prsu, ledvin.

Závěr: Nádory štítné žlázy závažné tím, že se posouvají do nižších věkových kategorií.

Metodika: sběr dat povinné hlášení tiskopis Hlášení novotvaru.

Zdroj dat a zpracování UZIS ČR NOR.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2005